ລູກເຂົ້າໜຽວສຽງແຄນ ຮ້ອງໂດຍ ສາຍພິນ ຖິ່ນຜູ້ໄທ
2,028 views