ນອນກອດຂອນໄມ້ -- นอนกอดขอนไม้ - ວຽງອານຸໄຊ ຄິດອ່ອນ & ຕຸ່ມຕິມ ສຸພານິດ【MUSIC VIDEO】
1,115 views