ຖ້າທ່ານລືມລະຫັດຜ່ານ ກະລຸນາພິມ P ສົ່ງໄປເບີ 927 ຫຼື ກົດ *927*9# ແລ້ວກົດໂທອອກ ເພື່ອຮັບລະຫັດຜ່ານ