+ ເບິ່ງວິດີໂອ, ໂທລະພາບ ແລະ ຟັງວິທະຍຸ ແບບບໍ່ຈຳກັດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດາຕ້າ 3G/4G ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທຸກເຄືອຂ່າຍ
+ ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ: 109